Ellen Odin

Textil

Antependium för Bunkeflo kyrka 1987, "Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar"

Konstnärlig utbildning
Akademiet for fri och merkantil kunst Köpenhamn 1947-52
Samlingsutställningar
Dansk Kunsthåndverk Charlottenborg Danmark 1956-61, Form 60 Malmö museum 1960, Formgivit Malmö museum 1983, Sakral Konst Krapperups konsthall 1989, Vi och våra barn Form/Designcenter Malmö 1990
Offentliga uppdrag
Sjömanskyrkan Malmö, Bunkeflo, Glostorp, Lockarp, och Björka kyrkor.
Representerad:
Statens konstråd.
Stipendier
Bildkonstnärsfondens visningsersättning 1988
Adress: Lönegårdsvägen 7, 235 94 Vellinge, 040-44 21 77