Om KSV

 

Konstnärsgruppen sydväst, KSV, är en förening av och för konstnärer verksamma i den sydvästra delen av Skåne; från Malmö med omnejd till Vellinge, Trelleborg och Ystad med sina respektive omnejder. För att upptas som medlem i KSV krävs att man uppfyller de krav och kriterier i sitt konstnärskap som juryn ställer vid föreningens årliga invalsprocess.