Om KSV

KSV – Konstnärsgruppen sydväst, är en ideell förening av och för konstnärer bosatta och verksamma i sydvästra Skåne, inom kommunerna; Malmö, Trelleborg, Svedala och Vellinge. Föreningen bildades året 1996 och har under alla år sedan starten, arrangerat Konstrundan i sydvästra Skåne under påskdagarna. För att upptas som medlem i KSV krävs att man uppfyller de krav och kriterier i sitt konstnärskap som juryn ställer vid föreningens årliga invalsprocess. Medlemsansökan hittar du under fliken ”Kontakt”. Anmälningsavgiften är 200kr och ansökan ska vara oss tillhanda senast 31/10. Ansökningsprocessen brukar ske en gång om året, under november månad och svar på ansökan lämnas skriftligt inom en vecka efter juryns beslut.

 

 

KSV Historia 

Det var så här det började. Ideella föreningen Konstnärsgruppen Sydväst, eller KSV som den också kallas, bildades år 1996 och medlemskåren bestod då av 42 konstnärer, bosatta och verksamma i sydvästra Skåne. Uppgiften var att värna om kulturlivet i regionen i allmänhet och bedriva utställningsverksamhet i synnerhet. Grundtanken var att föreningen en gång varje höst skulle arrangera en så kallad konstrunda, en utställningsform som gick ut på att konstnärerna i föreningen under två på varandra följande helger öppnade sina ateljéer för allmänheten. Initiativtagarna lyckades samla de mest namnkunniga konstnärerna i distriktet som allt sedan starten har utgjorts av kommunerna i sydvästra Skåne, Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö. 

Att de allra flesta väletablerade yrkeskonstnärerna i området anslöt sig till KSV, var av helt avgörande betydelse för den framgång föreningen omedelbart fick. Begreppet ”konstrunda” var redan då mycket välkänt och som väntat svek publiken inte heller. Sydvästra Skåne var vid den tidpunkten en vit fläck på kartan vad gällde konstevenemang av det större formatet och tiden var sannolikt den helt rätta att muta in även detta natursköna skånska avsnitt! Konstnärer fanns det dessbättre lite här och var även i denna del av Skåne, om än inte så tätt förlagda som i vissa andra hörn av landet. 

En del av de konstnärer som anmälde sitt intresse var till en början, med all rätt, en aning skeptiska till idén, eftersom det förekom konstrundor på den tiden som inte alltid ansågs seriösa. Medlemstalet hölls därför medvetet ganska lågt, eftersom ett tydligt önskemål var att istället för kvantitet fokusera på kvalitet och ansvar. Den inriktningen har tydligt format föreningen och starkt bidragit till att publiken gärna återvänder och därmed lärt känna konstnärerna mycket väl. Numera hittar besökare ofta till konstnärernas utställningar utan vare sig karta eller vägbeskrivning. Kraven för medlemskap i KSV anses vara högt ställda, vilket tydligt avspeglar sig i den kvalitet föreningsorganisation, utställningsverksamhet och den konstnärliga biten håller. KSV var sannolikt första konstnärsorganisation i landet som kunde ståta med egen hemsida! Internetuppkoppling fanns inte i varje hem 1996, men har sedan dess utvecklats i rasande fart och kan idag betraktas som en oumbärlig kontaktyta med konstpubliken. Från starten 1996 avhölls Konstrundan på hösten kring slutet av augusti och början på september. 

År 1999 beslöts att Konstrundan från och med år 2000 istället skulle förläggas till våren och då självklart till påsken med premiär under långfredagen. En av de mest betydelsefulla rollerna för KSV:s framgångar spelar utan tvekan familjen Gunilla och Eskil Brodde, som erbjöd föreningen möjlighet att använda deras då nyrenoverade lokaler som galleri och samlingslokal på sin gård i Bröddarp.

 ”Naturgården”, eller som den egentligen heter, Sätaholm, var en välskött vacker lantgård med anor från 1700-talet, slöts på det viset till föreningen omedelbart från starten 1996. Gården låg centralt i vårt konstlandskap och spelade en oerhört viktig roll i verksamheten. Inte enbart genom sin position utan i lika mån genom värdparet Broddes genuina konstintresse och deras sociala engagemang för föreningen. En så kallad Vårsalong som arrangerades till påsken i Naturgårdens lokaler, ingick också i verksamheten fram till år 2000, när den ersattes av Konstrundan. Den förändringen har ingen beklagat, eftersom den ökande publiktillströmningen och den konstnärliga inspiration som per automatik infinner sig när solen börjar visa sig, är en drivkraft utan motstycke.  Johnny Andersson

 

Ansök om medlemsskap senast 31/10

Välkommen med din ansökan via vårt formulär på Kontaktsidan. Vi har en jurybedömd intagning per år.
Ansökningsavgift 200kr.
Medlemsavgift 450kr.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring vår förening och verksamhet så välkomnar vi dig att kontakta oss via mail: susanne@dagsberg.com eller telefon: 0703-541457.

 

Logga in som KSV-medlem

Ladda ner dokument och bilder från vårt eget internarkiv. 

Endast behörighet för medlemmar. 

 

© Konstnärsgruppen Sydväst.
Alla rättigheter reserverade.
www.ksvkonst.se